SML Etiket işçileri Decathlon önünde

SML Etiket’te sendikasızlaştırmaya, taşeronlaştırmaya, keyfi işten atmalara karşı direnişlerine devam eden DEV TEKSTİL üyesi işçiler, eylemlerini Marmara Forum Decathlon mağazası önüne taşıdı.

  • Haber
  • |
  • Sınıf
  • |
  • 23 Şubat 2021
  • 13:15

SML Etiket’te sendikalaştıkları için işten çıkarılan DEV TEKSTİL üyesi kadın işçilerin direnişi 21. gününde Avcılar’daki fabrika önünde devam ediyor. İşten atılmalarının sorumlusunun SML Etiket yönetimi kadar, onların iş yaptığı firmalar da olduğunu belirten direnişçiler bu kapsamda eylemlerini Marmara Forum Decathlon mağazası önüne taşıdı.

Decathlon mağzası önünde yapılan açıklama da pandemi koşullarında ücretsiz izin ve Kod 29 saldırısı ile karşı karşıya kalındığı anlatılarak SML Etiket’te yaşanan saldırı süreci şu şekilde özetlendi:

 “Bizler de SML Etiket fabrikasında 28 Ocak günü 22 arkadaşımız ile birlikte işten çıkartıldık. İşten çıkartma nedeni olarak işlerin azalmasını öne sürüyorlar. Bu koca bir yalandır. Bu yalanın arkasında saklanan gerçek ise sendikal faaliyete dönük tahammülsüzlüktür. SML Etiket patronu ve yönetimi planlı bir şekilde bizleri işten çıkartmıştır.

Fabrika yöneticileri yaptıkları toplantılarda “istediğiniz sendikaya üye olabilirsiniz, sizin anayasal hakkınızdır.” -diyorlardı. Ama yönetim anayasa, yasalar, uluslararası sözleşmelerle tanınmış haklara saldırarak suç işliyor.”

“Bize yapılan bu haksızlıklara, keyfi uygulamaya, sendika düşmanlığına ve taşeronlaştırmaya karşı sendikamız ile birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz” diyen işçiler DECATHLON’a seslenerek şunları söyledi:

“Firmanız bahsi geçen şirketle iş ilişkisi içindedir. Bu da üst işveren olduğunuz anlamına gelir. Ayrıca imzalamış olduğunuz Küresel Çerçeve Sözleşmeleri gereğince, örgütlenme hakkı başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası yasaların, sözleşmelerin, yönetmeliklerin vb. uygulanması sorumluluğunu taşımaktasınız. Tedarikçilerinizde de sendikalı olma hakkı başta olmak üzere hakları gasp edilen işçilerin karşı karşıya kaldığı saldırılarda sorumluluğunuz bulunmaktadır. Eğer bu durum karşısında olumlu bir adım atmazsanız, onların suçlu olduğu kadar sizler de suçlusunuz. Yapılan haksızlık, hukuksuzluk, keyfi işten atma, sendika düşmanlığı ve taşeronlaştırma bir an önce son bulmalıdır. Taleplerimiz kabul edilmelidir. Aksi takdirde fiili ve hukuki mücadelemizin birinci dereceden muhatabı olacağınızı bildiririz.

Bu süreçte H&M ve ZARA genel müdürlükleri önüne gittik. Bundan sonra genel müdürlüğünüz önüne gelmeyeceğiz. Mağazalarınınız önünde sizlerden hesap soracağız. Bu şekilde sessiz kalarak suçlu değilmiş gibi davranamazsınız. Bilmelisiniz ki elimizden gelen her ne ise her şeyi yaparız.

Emeğimize, geleceğimize, haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı fiili meşru mücadelemizi sürdüreceğiz”

Taleplerini dile getiren DEV TEKSTİL üyesi SML Etiket işçileri şunları vurguladı:

“İşten atılan arkadaşlarımız geri alınsın!,

Sendikal örgütlenmeye dönük yönelik baskılar son bulsun!

Taşeron işçiler kadroya alınsın, taşeron çalışma sonlandırılsın!

Baskı ve mobbing son bulsun!

Tüm çalışanlara insanca yaşamaya yeten ücret verilsin!

Kısa çalışma ve ücretsiz izin gibi hak kaybına neden olan uygulamalar son bulsun!”

Açıklama boyunca “Direne direne kazanacağız!”, “SML Etiket işçisi yalnız değildir”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek” sloganları atıldı.

Açıklamaya TOMİS üyesi Sinbo direnişçisi Dilbent Türker, İnşaat işçileri Sendikası, İşçi Dayanışma Derneği, Devrimci Gençlik Birliği, Sol Parti destek verdi.

Kızıl Bayrak / İstanbul