Friedrich Engels

Yeni bir program, her şeyden önce, kamuoyu önünde açılan bir bayraktır ve dış dünya, partiyi o programa bakarak değerlendirir. Bu nedenle, program hiçbir nedenle geri adım atmamalıdır; oysa Eisenach programıyla karşılaştırıldığı zaman geri adım atılmıştır. Bu program hakkında başka ülkeler işçilerinin ne diyeceğinin ve tüm Alman sosyalist proletaryasının lasalcılık önünde diz çökmesinin nasıl bir izlenim yaratacağının da dikkate alınması gerekir.Tarihsel TKP: Saklanan tarih - H. Fırat

Kırk yıllık siyasal yaşamı boyunca doğru dürüst kongre bile toplayamayan, dolayısıyla herhangi bir toplu muhasebe de yapamayan bir partinin tarihinin büyük ölçüde karanlı...

 • 20.02.2021
 • 19:30

Materyalist tarih anlayışı üzerine - Friedrich Engels

Joseph Bloch’a mektup (21 Eylül 1890)  ... Materyalist tarih anlayışına göre, tarihteki belirleyici etken, son kertede, gerçek yaşamın üretim ve yeniden üretimidir. Da...

 • 17.02.2021
 • 18:49

Bir kızıl askerin hatırası…

Onbeşler’in yolundan inanç ve cesaretle yürüyeceğiz!   Türkiye burjuvazisi ve onun uşakları tarafından 28 Kanunusani 1921 senesinde Kara Denizde süngülenen 15 türk ...

 • 15.02.2021
 • 20:14

Greif Direnişi işçi sınıfı hareketinin devrimci geleceğidir!

Hadımköy’de kopan fırtına! 10 Şubat 2014 günü İstanbul Hadımköy’de kurulu Greif fabrikasında beklenmedik bir patlama oldu. Büyük bir Amerikan tekeline ait bu çuval fab...

 • 10.02.2021
 • 22:51

Tarihsel TKP: İnkâr edilen tarih - H. Fırat

Yok sayılan Bakü Kuruluş Kongresi Tarihsel TKP konusunda birbirinden hayli farklı görüş ve değerlendirmelere sahip olan 1970 sonrasının hemen tüm sol parti, grup ve çe...

 • 06.02.2021
 • 14:48

İlk kurbanlarımız - Şefik Hüsnü

Mustafa Suphi ve yoldaşlarının katledilmelerinin 15. Yılı anısına Sovyetler Birliği'ndeki TKP üyelerinin hazırladığı Türkçe ve Rusça broşürün ilk yazısıdır… Daha ilk g...

 • 05.02.2021
 • 07:55

Türk komünistlerinin ölümü - Mihayl Pavloviç

Nisan 1921 Türkiye Komünist Partisi Yurtdışı Bürosu üyesi Cevat Yoldaştan, Suphi Yoldaş ile arkadaşlarının şehit düştüğünü haber veren bir mektup aldım. İnanmak isteme...

 • 02.02.2021
 • 08:45

Türkiye’nin mazlum amele ve rençberlerine! - Mustafa Suphi

Fedakar yoldaşlar, Şimdiye kadar, sizleri esaret zincirlerine bağlayarak jandarma ve tahsildarların merhametsiz kamçıları altında bin türlü eziyetlerle ömrünüzü heder ...

 • 31.01.2021
 • 08:00

İsimleriyle Onbeşler...

Kazıdık onbeşlerin ismini, kanlı kızıl bir mermere! Bir çelik aynadır gözlerimiz, onbeşlerin resmini görmek isteyenlere...                     Nazım Hikmet, Şubat ...

 • 29.01.2021
 • 23:00